“Giữ gìn truyền thống nền tảng cho tương lai”

Nguyễn Đăng Thuần (Nhà sáng lập)

Sự phát triển của mỗi thương hiệu có bền vững hay không là do nền tảng của quá khứ quyết định.

s